Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 14/11/2014 07:35
BỘ MÔN SINH HỌC

1. Lịch sử hình thành

Trước năm 2000, Bộ môn Sinh thuộc Khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Năm 2000, trường Đại Học An Giang được thành lập, và bộ môn Sinh thuộc khoa Sư phạm (cùng với với các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiểu học – Mầm non,…).

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn Sinh có chức năng đào tạo giáo viên THPT và THCS cho các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và huyện Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ.

Ngoài công tác đào tạo chuyên môn, Bộ môn Sinh còn đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực sinh học cho một số ngành của khoa Nông nghiệp.