Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:13

1. Sách/Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Tran The Dinh

Geography (Book Chapter) in Mekong Delta Handbook (Detlef Briesen & Vo Van Thang (Eds)).

2021

Cuvillier Verlag, Göttingen (Germany)

2

Tran The Dinh, Nguyen Thị Thanh Nhan

Regional links on management and sharing water resources in
Long Xuyen Quadrangle a
rea (Article of the Book) in Innovative water solutions for Vietnam and region (Thanh Ngoc Tong, Duong Du Bui, Cecilia Tortajada (Eds))

2019

Vietnam National University Press, Ha Noi (Vietnam)

3

Trần Thế Định

Hệ thống thông tin địa lý

2014

Trường ĐH An Giang

4

Trần Thế Định

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý

2014

Trường ĐH An Giang

5

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đánh giá trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

2017

Trường ĐH An Giang

6

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lí luận dạy học Địa lí

2015

Trường ĐH An Giang

7

Nguyễn Phú Thắng

Địa lý du lịch Việt Nam lí luận và thực tiễn (Nguyễn Minh Tuệ Và Vũ Đình Hòa (chủ biên))

2018

NXB Giáo dục, Hà Nội

8

Nguyễn Phú Thắng

Giáo dục dân số

2015

Trường ĐH An Giang

 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Tô Minh Châu

Lồng ghép kiến thức địa lý địa phương An Giang vào dạy học địa lý lớp 10

2020

Cấp Khoa

2

Trần Thế Định

Xây dựng một số bản đồ địa lý tỉnh An Giang phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu địa lý địa phương

2019

Cấp Trường

3

Trần Thế Định

Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một số bản đồ địa lý tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên

Đang thực hiện (2021)

Cấp Trường

4

Nguyễn Phú Thắng

Tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân ngập úng đô thị tại địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp khắc phục

2013

Cấp Trường