Nhảy đến nội dung Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:12

Họ và tên: Bùi Hoàng Anh

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: ĐL tự nhiên

Email: bhanh@agu.edu.vn

Sđt: 0916.121.021

P. Trưởng Bộ môn

Họ và tên: Trần Thế Định

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: ĐL tự nhiên

Email: ttdinh@agu.edu.vn

Sđt: 0907.481.652

 Phó Trưởng Bộ môn

 NCS

ltm hiền

 

- Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hiền

- Học vị: Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên

- Email: ltmhien@agu.edu.vn

- ĐT: 0989.242.355

 

ntt nhan

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Học vị: Thạc sĩ

Chuyen ngành: Phương pháp GD Địa lý

Email: nttnhan@agu.edu.vn

Sđt: 0919.575.567

 

tm châu

 

Họ và tên: Tô Minh Châu

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Địa lý học

Email: tmchau@agu.edu.vn

Sđt: 0946.316.419

 

cô kiều

 

Họ và tên: Võ Thị Thuý Kiều

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: ĐL kinh tế - xã hội

Email: vttkieu@agu.edu.vn

Sđt: 0945.939.782

 

TP HẬU

 

Họ và tên: Trần Phước Hậu

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: ĐL kinh tế - xã hội

Email: tphau@agu.edu.vn

Sđt: 0943.222.004