Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:05

1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Phạm Thị Kim Phượng                                                                

Cô lập và xác định thành phần hóa học một số hợp chất hữu cơ có dược tính y học trên cây kim thất tai - gynura auriculata cass., họ

cúc (asteraceae )

2006

Trường