Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 31/05/2023 09:40

                                 HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NĂM 2022 - 2023

Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Sư phạm năm học 2022-2023 “Sinh viên Sư phạm nghiên cứu khoa học và ứng dụng"

1. Mục đích

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những hoạt động trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học nên luôn nhận được sự quan tâm đúng mực. Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên tại Trường Đại học An Giang nói chung và tại Khoa Sư phạm nói riêng đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, thể hiện qua số công bố khoa học trong nước và quốc tế tăng lên đáng kể.

Kế hoạch năm học 2022-2023, Khoa Sư phạm khẳng định: “Phát triển phong trào nghiên cứu khoa học và phát huy tư duy sáng tạo trong sinh viên thông qua việc tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn, hội thảo và tọa đàm xoay quanh chủ đề khoa học và công nghệ dành cho sinh viên”. Nối tiếp thành công bước đầu của Hội thảo khoa học “Sinh viên trường Đại học An Giang với hoạt động nghiên cứu khoa học” được tổ chức vào tháng 6/2022. Hội thảo khoa học: “Sinh viên Sư phạm nghiên cứu khoa học và ứng dụng" là một trong những hoạt động nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu năm học của Khoa, khơi dậy tiềm năng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

Hội thảo là diễn đàn để sinh viên toàn trường công bố những kết quả nghiên cứu mới thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục có liên quan đến quá trình học tập và nghiên cứu của mình; chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và trao đổi học thuật từ thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường. Hội thảo kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi thường niên hữu ích, hấp dẫn cho sinh viên toàn Khoa có đam mê nghiên cứu khoa học.

2. Nội dung

Hội thảo dự kiến tập trung vào những vấn đề sau:

– Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018;

– Đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh;

– Dạy học theo định hướng STEM: từ lý luận đến thực tiễn;

– Dạy học khoa học bằng song ngữ Việt – Anh;

– Kế hoạch bài dạy theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Những vấn đề liên quan đến dạy học Sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 và lớp 10 chương trình mới;

– Linh hoạt, thích ứng trong dạy học và học tập trực tuyến;

– Những nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học giáo dục có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập, nghiên cứu tại trường đại học..

     3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: 03/06/2023. 

- Địa điểm: Hội trường 600 (Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Số 18, đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang).

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Thư mời HTKH SV - 2023 - GV Khoa Sư phạm_0.pdf 424.499
1 KY YEU HOI THAO KHOA HOC CAP KHOA - 2023_0.pdf 11.631.166
1 KY YEU HOI THAO KHOA HOC CAP KHOA - 2023 - POSTER.pdf 8.868.070