Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:00

1. Sách, giáo trình và tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Dương Quốc Việt – Lê Văn Chua

Cơ sở lý thuyết Galois

2007

Sách chuyên khảo

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

2

Hoàng Huy Sơn

Đại số sơ cấp

2009

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

3

Hoàng Huy Sơn

Đại số đại cương

2012

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

4

Phạm Mỹ Hạnh

Đại số tuyến tính

2014

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

5

Phạm Văn Bản

Tin học cho Toán học

2015

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

6

Bùi Đức Thắng – Nguyễn Huy Hoàng

Quy hoạch tuyến tính

2015

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

7

Nguyễn Phương Thảo – Đỗ Thị Trinh

Lịch sử Toán

2015

Sách tham khảo

ĐHQG Hà Nội

8

Diệp Hoàng Ân

Xác suất thống kê A

2016

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

9

Trần Thị Ngọc Giàu

Toán A3

2016

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

10

Lê Văn Chua

Lý thuyết Galoa

2017

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

11

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học vi phân

2018

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

12

Lê Ngọc Quỳnh

Nhập môn đa tạp khả vi

2018

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

13

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học Affine và Euclid

2018

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

14

Phạm Mỹ Hạnh

Lý thuyết các tập hợp số

2018

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

15

Lê Kiên Thành

Giải tích 2

2018

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

16

Nguyễn Phương Thảo – Diệp Hoàng Ân – Phạm Văn Bản

Toán Cao cấp

2019

Sách chuyên khảo

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

17

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học xạ ảnh

2019

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

18

Võ Thành Tài – Nguyễn Huy Hoàng

Giải tích 1

2020

Sách tham khảo

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

19

Lê Kiên Thành

Toán A1

2020

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

20

Phan Văn Long Em

Giải tích hàm

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

21

Phan Văn Long Em

Tôpô đại cương

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

22

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học phi Euclide

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

23

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học sơ cấp

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

24

Lê Kiên Thành

Phương pháp tính

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

25

Lê Kiên Thành

Toán A2

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

26

Phạm Văn Bản

Lý thuyết số

2021

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

27

Trần Trung-Trịnh Thị Phương Thảo (đồng chủ biên); Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Nguyễn Phương Thảo, Lê Minh Cường.

Rèn luyện kỹ năng cho sinh viên đại học sư phạm Toán tiếp cận hoạt động dạy học ở trường phổ thông

2019

Sách chuyên khảo

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

28

TS. Phạm Thị Thu Hường (Chủ biên), ThS. Lê Văn Chua

Giáo trình Xác suất thống kê

2022

Giáo trình

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

29

TS. Nguyễn Phương Thảo (Chủ biên), ThS. Phạm Văn Bản, ThS. Diệp Hoàng Ân

Giáo trình Tin học trong dạy và học Toán

2022

Giáo trình

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

30

TS. Lê Ngọc Quỳnh (Chủ biên), ThS. Lê Kiên Thành

Giáo trình Toán cao cấp (Giải tích hàm nhiều biến)

2022

Giáo trình

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

31

TS. Lê Ngọc Quỳnh (Chủ biên)

Giáo trình Nhập môn đa tạp khả vi

2022

Giáo trình

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

32

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học cao cấp

2022

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

33

Phạm Thị Thu Hoa

Tiếng Anh chuyên ngành – Sư phạm Toán học

2022

Tài liệu giảng dạy

ĐH An Giang

2. Đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Nguyễn Phương Thảo

(Thành viên)

Phát triển năng lực vận dụng lý luận dạy học và phương pháp dạy học Toán cho sinh viên

2017

Cấp Bộ

(Đại học Thái Nguyên)

2

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết phân bố giá trị cho ánh xạ phân hình và các vấn đề liên quan

2017

Cấp Bộ (Nafosted)

3

Diệp Hoàng Ân

(Chủ nhiệm)

Luật mạnh số lớn Chung-Teicher trong không gian Banach

2017

Cấp Trường

4

Phạm Văn Bản

(Chủ nhiệm

Xây dựng website hỗ trợ dạy và học học phần Tin học chuyên ngành Sư phạm Toán

2017

Cấp Trường

5

Lê Ngọc Quỳnh

(Chủ nhiệm)

Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động

2018

Cấp Trường

6

Võ Thành Tài

(Chủ nhiệm)

Điều kiện đủ cho tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu

2018

Cấp Trường

7

Võ Thành Tài

(Chủ nhiệm)

Điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ và tính đặt chỉnh Hölder của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số

2020

Cấp Trường

8

Lê Kiên Thành

(Chủ nhiệm)

Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán cân bằng vector

2020

Cấp Trường

9

Phạm Thị Thu Hoa

(Chủ nhiệm)

Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả nội suy đối với miền tính toán có dữ liệu thưa

2020

Cấp Khoa

10

Phạm Thị Thu Hoa – Phạm Mỹ Hạnh

(Thành viên)

Áp dụng mô hình Telemac 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)

2021

Cấp Tỉnh

11

Nguyễn Phương Thảo (Chủ nhiệm) – Vương Vĩnh Phát – Phạm Mỹ Hạnh (Thành viên)

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh phổ thông: Tiếp cận từ các trở ngại trong giao tiếp

2021

Cấp Trường

12

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình và một số ứng dụng

2021

Cấp Bộ (Nafosted)

13

Lê Kiên Thành

(Chủ nhiệm)

Điều kiện cần tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ dưới dạng quy tắc nhân tử Karush-Kuhn-Tucker

2021

Cấp Trường

14

Lê Ngọc Quỳnh

(Chủ nhiệm)

Mối quan hệ không tích phân của các ánh xạ phân hình từ đa tạp Kahler vào đa tạp xạ ảnh chia sẻ họ siêu mặt ở vị trí dưới tổng quát

2021

Cấp Trường

15

Phan Văn Long Em

(Chủ nhiệm)

Sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình vi phân dạng FitzHugh - Nagumo với liên kết phi tuyến

2022

Cấp Khoa