Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 24/05/2023 07:51
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA  
           
           
Năm học 2017 - 2018  
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Ghi chú  
1 Chúa Nguyễn với công cuộc khai phá vùng đất Nam bộ Việt Nam từ đầu Thế kỷ XVII đến cuối Thế kỷ XVIII Dương Thế Hiền Đã nghiệm thu    
           
Năm học 2018 - 2019  
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Ghi chú  
1 Ứng dụng phần mềm Origin để xử lý số liệu trong nghiên cứu vật liệu dựa trên phổ phát xạ huỳnh quang Hồ Xuân Huy Đã nghiệm thu    
2 Địa Chính trị khu vực Đông Nam Á (1945 – 1991) Lưu Thế Hoàng Đã nghiệm thu    
3 Thiết kế các video clip song ngữ Việt – Anh hỗ trợ dạy học Vật lý phần Quang học Nguyễn Phạm Ngọc Thiện, Trần Khánh Trinh và Ngô Tú Trinh Đã nghiệm thu    
4 Chúa Nguyễn và Mạc Phủ Tokugawa với hoạt động ngoại thương giữa Đàng Trong và Nhật Bản giai đoạn 1601 - 1635 Dương Thế Hiền Đã nghiệm thu    
           
Năm học 2019 - 2020  
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Ghi chú  
1 Đánh giá các yếu tố gây khó khăn cho bệnh nhân HIV/AIDS kháng ARV bậc 1 trên địa bàn tỉnh An Giang Phạm Thị Thu Hường Đã nghiệm thu    
2 Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả nội suy đối với miền tính toán có dữ liệu thưa Phạm Thị Thu Hoa Đã nghiệm thu    
3 Thực hiện tiêu bản cố định một số chi tảo lục (Chlorophyta) và tảo mắt (Euglenophyta) Phan Thị Trúc Linh Đã nghiệm thu    
4 Nghiên cứu ứng dụng enzyme
protease từ nấm sợi Aspergillus
oryzae trong sản xuất nước mắm cá linh nấu truyền thống tại An Giang
Khưu Phương Yến Anh Đã nghiệm thu    
5 Lịch sử nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Ấn Độ thời Cổ Trung Đại (322 TCN đến 657 SCN) Lê Trương Ánh Ngọc Đã nghiệm thu    
6 Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học, Trường Đại học An
Giang
Nguyễn Nguyệt Nga Đã nghiệm thu    
7 Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ngoài lớp môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 Lê Nguyên Phương Dũng Đã nghiệm thu    
8 Kỹ năng viết chữ của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học An Giang – Thực trạng và giải pháp Hoàng Thị Hồng Phương Đã nghiệm thu    
9 Lồng ghép kiến thức địa lí địa phương An Giang vào dạy học Địa lí 10 Tô Minh Châu Đã nghiệm thu    
10 Chính sách bảo hộ của nhà Nguyễn đối với Chân Lạp từ năm 1813 đến năm 1841 Dương Thế Hiền Đã nghiệm thu    
11 Nghiên cứu động cơ học tập và sự ảnh hưởng đến thái độ học tập môn Vật lý ở học sinh phổ thông Nguyễn Phạm Ngọc Thiện Đã nghiệm thu    
           
Năm học 2020 - 2021
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Thời gian hợp đồng Ghi chú
1 Bộ máy chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam (1862 – 1945) Nguyễn Bảo Kim Đã nghiệm thu    
2 Sự ảnh hưởng của thần thoại trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại (khoảng thiên niên kỷ III đến năm 30 TCN) Lê Trương Ánh Ngọc Đã nghiệm thu    
3 Một số giải pháp giáo dục nhận thức cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non nhằm chống bạo hành trẻ em Phan Thị Ngọc Nhanh Đã nghiệm thu    
4 Nghiên cứu chế tạo xà phòng từ dầu dừa (Cocos nucifera L.) và tinh dầu hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum L.) Lâm Thị Mỹ Linh   11/2019 đến 10/2020 Đã hủy
5 Tính duy nhất cho ánh xạ phân hình không suy biến vi phân có chung ảnh ngược với một họ siêu phẳng ở vị trí dưới tổng quát Lê Ngọc Quỳnh Đang thực hiện 6/2021 đến tháng 3/2022  
6 Nhân dân Nam Kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1859 – 1954) Nguyễn Bảo Kim Đã nghiệm thu 10/2020 đến tháng 9/2021  
7 Sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình vi phân dạng FitzHugh – Nagumo với liên kết phi tuyến Phan Văn Long Em Đã nghiệm thu 06/2021 đến tháng 05/2022  
8 Đặc điểm ngôn ngữ sông nước Nam bộ qua thể loại Hò dân gian Trương Chí Hùng Đang thực hiện    
9 Ứng dụng phần mềm Kidsmart trong thiết kế đồ dùng – đồ chơi cho trẻ mầm non Đặng Thị Phấn   10/2018 đến 10/2019 Đã hủy
10 Nghiên cứu tạo sáp thơm hương tinh dầu cam sành (Citrus nobilis lour) quy mô phòng thí nghiệm Phạm Thị Kim Phượng   5/2019 đến 5/2020 Đã hủy
Năm học 2021 - 2022
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Thời gian hợp đồng Ghi chú
  Hoạt động giáo dục của thực dân Pháp ở Nam Kỳ (1862 – 1954) Nguyễn Bảo Kim Đang thực hiện 4/2022 đến 3/2023 Đang làm thủ tục nghiệm thu
Năm học 2021 - 2022
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Tình trạng Thời gian hợp đồng Ghi chú
  Năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Sư phạm Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương Đang thực hiện 02/2023 đến tháng 01/2024  
  Tìm hiểu thơ kệ Phật giáo ở Chùa Tây An và Chùa Phước Điền tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Hồ Đăng Khoa; Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Tùng Chinh Đang thực hiện 03/2023 đến tháng 02/2024  
  Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học Toán ở tiểu học Nguyễn Hoàng Sơn; Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đinh Quốc Huy Đang thực hiện 01/2023 đến tháng 12/2023  
          7