Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 17/05/2023 22:36

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

1. Mục đích 

Hội thảo là diễn đàn để nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học,... trong ngoài tường công bố những kết quả nghiên cứu mới thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học hội khoa học giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dạy học các bậc học, nhất đến đào tạo giáo viên; chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận trao đổi học thuật từ thực tiễn cải tiến phương pháp dạy học, đào tạo nhân lực ngành giáo dục phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã đang vận hành

2. Nội dung hội thảo 

Nội dung Hội thảo dự kiến tập trung vào những vấn đề sau

- Đổi mới toàn diện phương pháp dạy học đặc biệt phương tiện, phương thức tổ chức dạy học

- Hoàn chỉnh các tiêu chí đáp ứng chuẩn đầu ra nhằm cải tiến chương trình giáo dục, phương pháp dạy học, đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học

- Dạy học theo định hướng STEM: từ luận đến thực tiễn

- Dạy học khoa học bằng song ngữ Việt Anh

- Xu hướng nghiên cứu khoa học công nghệ, khoa học giáo dục trong giai đoạn 

- Những vấn đề liên quan đến Sách giáo khoa mới

- Những nghiên cứu bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học hội khoa học giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình dạy học

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

Thời gian: 27/5/2023

- Địa điểm: Hội trường 150B (Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Số 18, đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang).

aaaaaaa

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 HOI THAO NCKH GV.pdf 215.671
1 Thư mời - GV Khoa Su pham.pdf 479.244
1 Ky yeu Hoi thao GV 5- 2023.pdf 5.585.601