Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 07/05/2023 06:09

Sáng 06/05/2023, Khoa Sư phạm đã tổ chức "BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM 2023" tại Phòng chuyên đề 3.

Thành phần tham dự buổi báo cáo gồm có:

- TS. Nguyễn Phương Thảo (Trưởng khoa Sư phạm)

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan (Trưởng Phòng Công tác sinh viên)

- ThS. Trương Thanh Hải (Phó trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng)

- ThS. Nguyễn Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng đào tạo)

Cùng toàn thể Trưởng/ Phó Bộ môn và các Cố vấn học tập (CVHT) của Khoa Sư phạm.

Trong buổi báo cáo, quí Thầy/ Cô đã được lắng nghe các nội dung trong công tác CVHT về vấn đề liên quan đến công tác sinh viên, qui trình xét điểm M, công tác đào tạo, phổ biến và giải đáp các qui định của Khoa Sư phạm trong công tác CVHT.

Buổi báo cáo rất thành công và CVHT đã nhận được sự giải đáp của Báo cáo viên về các vấn đề quan tâm. 

anhanhanhanh