Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
An Giang University
a
a
a
anh
anh
  • hxhuy
  • 20/11/2022 21:53

Thực hiện Kế hoạch Số 1271/KH-ĐHAG và QĐ số 3003/QĐ-DHAG về việc triển khai công tác lấy ý kiến tân sinh viên về công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và nhập học năm 2022-2023, Nhà trường thông báo về thời gian phản hồi ý kiến của tân sinh viên (ĐH23) và đường liên kết tham gia đánh giá như sau: 


- Thời gian: từ ngày 19/11/2022 đến 25/11/2022.

- Đường liên kết tham gia đánh giá: Phiếu phản hồi ý kiến của tân sinh viên năm học 2022-2023