Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 11/10/2022 15:03

Kiến tập - Thực tập sư phạm là công tác đào tạo thường niên của Khoa Sư phạm, tổ chức cho sinh viên được tiếp cận thực tế, trao dồi kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp cho tương lai.

Sáng 10/10/2022, tập thể Giảng viên là Trưởng đoàn đã hướng dẫn sinh viên ngành sư phạm đến các điểm trường trong nội ô và ngoại thành Long Xuyên để thực hiện Kiến tập sư phạm năm học 2022-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh cho ngày ra quân:

aaaaa