Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 09/09/2022 16:28

Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2022 đã có buổi báo cáo chuyên đề về Sách giáo khoa tại phòng Chuyên đề 3, Khoa Sư phạm.

• Thời gian: 8h-10h

• Thành phần tham dự: Giảng viên Bộ môn và toàn thể SV ngành Địa Lý

Buổi báo cáo bao gồm:

- Báo cáo 1:

Nội dung: Giới thiệu nội dung môn Địa lý trong Sách giáo khoa lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo và hướng dẫn cách tổ chức bài học Địa lý theo Sách giáo khoa (chương trình năm 2018)

Báo cáo viên: ThS. Tô Minh Châu, giảng viên Bộ môn Địa lý

- Báo cáo 2:

Nội dung: Giới thiệu nội dung phần Địa lý trong Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và hướng dẫn cách tổ chức bài học Địa lý theo Sách giáo khoa (chương trình năm 2018)

Báo cáo viên: TS. Trần Thế Định, giảng viên Bộ môn Địa lý

aaa