Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • hxhuy
  • 08/09/2022 18:48

TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Lúc 14h ngày 08 tháng 09 năm 2022, Khoa Sư phạm trường Đại học An Giang trân trọng đón tiếp Đoàn Khoa Sư phạm trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Nội dung làm việc là "TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN". Tham dự buổi trao đổi có Lãnh đạo Khoa Sư phạm và tất cả Trưởng phó các Bộ môn.

aa

 

aaaaaaa