Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/09/2022 13:58

 

                                        THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ học bổng NOVAGROUP năm 2022

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn NovaGroup tài trợ học bổng cho sinh viên vượt khó, học tốt của ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM xét trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học An Giang chương trình học bổng chi tiết như sau:
1. Số lượng học bổng: 30 suất
2. Giá trị học bổng: 5.000.000/ suất.

3. ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG:

- Sinh viên DH20, DH21, DH22 có kết quả học tập 2 học kì gần nhất đạt từ 7.5 trở lên, kết quả
rèn luyện xếp loại khá trở lên; 
- Hoàn cảnh khó khăn.
- Chưa nhận học bổng của nhà tài trợ nào trong năm học 2021-2022
4  HỒ SƠ GỒM:
- Bảng điểm có xác nhận của trường (Sinh viên in trên Regis)

- Bảng photo giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn hoặc sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, các Giấy khen, chứng nhận về thành tích.

5. Sinh viên đăng ký Link: https://forms.gle/V1ENPYDXi71oKAEs8 và HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ GIẤY LÀ NGÀY 07/9/2022 tại Phòng CTSV (SV03).