Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 24/08/2022 11:46

GIÁO DỤC DỤC STEM

Ngày 23 - 24 tháng 8 năm 2022, Khoa Sư phạm trường Đại học An Giang tổ chức "Tập huấn Dạy học theo xu hướng Giáo dục STEM ở bật tiểu học"

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tại Khoa Sư phạm;

- Giới thiệu các thông tin về dạy học theo STEM ở Tiểu học;

- Tập huấn sinh viên cách xây dựng bài học Stem trong dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

II. NỘI DUNG

- Báo cáo chuyên đề tổng quan dạy học theo STEM.

- Hướng dẫn sinh viên cách xây dựng các hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo STEM và thực hành.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 52 sinh viên các lớp DH20GT, DH21GT DH22GT;

- Giảng viên của các Bộ môn;

- Báo cáo viên: TS. Vũ Như Thư Hương – GV Khoa Toán – tin trường ĐHSP Tp.HCM

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO GIÁO DỤC STEM

aaaaaaaa