Nhảy đến nội dung Top
 • tchung
 • 14/10/2021 09:43

Báo cáo Chuyên đề “Tìm hiểu Sách giáo khoa môn KHTN lớp 6”

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các Ngành Sư phạm KHTN tại Khoa Sư phạm;

Tạo điều kiện cho sinh tiếp cận với nội dung môn KHTN lớp 6 theo chương trình mới;

Giúp sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận với những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. NỘI DUNG
tb
 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC:
 2. Thời gian: ngày 17 tháng 10 năm 2021.
 • Buổi sáng bắt đầu từ 8g 00;
 • Địa điểm: Phòng họp 2 – Khoa Sư phạm.
 • Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 • Sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm Hóa học-Sinh học-Vật lý;
 • Giảng viên và sinh viên của Khoa Sư phạm có quan tâm đến chuyên đề;