Nhảy đến nội dung Top
 • tchung
 • 14/10/2021 09:36

Báo cáo Chuyên đề “Tìm hiểu Sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý lớp 6”

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Khoa Sư phạm;

Tạo điều kiện cho sinh tiếp cận với nội dung môn Lịch sử - Địa lý lớp 6 theo chương trình mới;

Giúp sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận với những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. NỘI DUNG
 • Báo cáo 1: Tiếp cận nội dung môn Lịch sử trong Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo;
 • Báo cáo 2: Tiếp cận nội dung môn Địa lý trong Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo;
 • Báo cáo 3: Tập huấn biên soạn kế hoạch bài dạy theo CV 55/2 của Bộ GD – ĐT.
 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC:
 1. Thời gian: ngày 17 tháng 10 năm 2021.
 • Buổi sáng bắt đầu từ 7g 30;
 • Địa điểm: Phòng họp 2 – Khoa Sư phạm.
 1. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 • Sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm Lịch sử - Địa lý;
 • Giảng viên và sinh viên của Khoa Sư phạm có quan tâm đến chuyên đề;
 • Người báo cáo: ThS. Dương Thế Hiền (phụ trách báo cáo 1);

                                   ThS. Lê Thị Mỹ Hiền (phụ trách báo cáo 2);

                                              TS. Nguyễn Phương Thảo (phụ trách báo cáo 3);