Nhảy đến nội dung Top
a
a
anh
anh
a
a
a
 • tchung
 • 14/10/2021 09:32

 Chuyên đề “Tìm hiểu Sách giáo khoa môn Toán lớp 6”

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Khoa Sư phạm;

Tạo điều kiện cho sinh tiếp cận với nội dung môn Lịch sử - Địa lý lớp 6 theo chương trình mới;

Giúp sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận với những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. NỘI DUNG
 • Báo cáo 1: Tiếp cận nội dung môn Lịch sử trong Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo;
 • Báo cáo 2: Tiếp cận nội dung môn Địa lý trong Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo;
 • Báo cáo 3: Tập huấn biên soạn kế hoạch bài dạy theo CV 55/2 của Bộ GD – ĐT.
 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC:
 1. Thời gian: ngày 16 tháng 10 năm 2021.
 • Buổi sáng bắt đầu từ 9g 00;
 • Địa điểm: Phòng họp 2 – Khoa Sư phạm.
 1. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 • Sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm Lịch sử - Địa lý;
 • Giảng viên và sinh viên của Khoa Sư phạm có quan tâm đến chuyên đề;
 • Người báo cáo: ThS. Dương Thế Hiền (phụ trách báo cáo 1);

                                  ThS. Lê Thị Mỹ Hiền (phụ trách báo cáo 2);

                                  TS. Nguyễn Phương Thảo (phụ trách báo cáo 3);