Nhảy đến nội dung Top
 • tchung
 • 14/10/2021 09:28

Báo cáo Chuyên đề “Tìm hiểu Sách giáo khoa môn Ngữ văn lớp 6”

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các Ngành Sư phạm Ngữ văn tại Khoa Sư phạm;

Tạo điều kiện cho sinh tiếp cận với nội dung môn Ngữ văn lớp 6 theo chương trình mới;

Giúp sinh viên sắp tốt nghiệp tiếp cận với những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. NỘI DUNG
 • Báo cáo 1: Tiếp cận nội dung trong Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo;
 • Báo cáo 2: Tập huấn biên soạn kế hoạch bài dạy theo CV 55/2 của Bộ GD – ĐT.
 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC:
 1. Thời gian: ngày 15 tháng 10 năm 2021.
 • Buổi sáng bắt đầu từ 8g 00;
 • Địa điểm: Phòng họp 2 – Khoa Sư phạm.
 1. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.
 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
 • Sinh viên năm thứ tư các ngành sư phạm Ngữ văn;
 • Giảng viên và sinh viên của Khoa Sư phạm có quan tâm đến chuyên đề;
 • Báo cáo viên: ThS. Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương (phụ trách báo cáo 1);

                                           TS. Nguyễn Phương Thảo (phụ trách báo cáo 2);