Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 04/10/2021 17:09

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Phạm Thị Kim Phượng                                                             

Cô lập và xác định thành phần hóa học một số hợp chất hữu cơ có dược tính y học trên cây kim thất tai - gynura auriculata cass., họ  cúc (asteraceae )

2006

Cấp Trường

2

Nguyễn Bảo Kim

Một số cuộc cải cách tư sản ở châu Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”.

 

2009

Cấp Trường

3

Nguyễn Bảo Kim

Tìm hiểu một số mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1917 đến nay.

 

2010

Cấp Trường

4

Nguyễn Bảo Kim

Những khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1945 đến năm 2010.

2012

Cấp Trường

5

Nguyễn Phú Thắng

Tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân ngập úng đô thị tại địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp khắc phục

2013

Cấp Trường

6

Khưu Phương Yến Anh

Nghiên cứu xạ khuẩn có khả năng đối kháng  nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa phân lập từ đất tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

2015

 

Cấp Trường

7

Nguyễn Thị Tuyết

Yếu tố folklore trong một số tiểu thuyết của Chinghi Aitmatov

2015

Cấp Trường

8

Nguyễn Đức Thăng

Văn chính luận trung đại Việt Nam và Trung Quốc – Tiếp biến và phát triển

2015

Cấp Trường

9

Trần Thị Huyền

Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer trước khi vào lớp 1 ở huyện Tịnh Biên và Tri Tôn: Thực trạng và giải pháp

2015

Cấp Trường

10

Nguyễn Nguyệt  Nga

Giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho sinh viên ngành GDTH ở trường Đại học An Giang

2016

Cấp Trường

11

Trần Tùng Chinh

Một số đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang

2016

Cấp Trường

12

Nguyễn Thanh Phong

Văn học dân gian của người Kinh Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh

2017

Cấp Trường

13

Nguyễn Văn Mện

Đổng Thị Kim Phượng

Phổ tán sắc plasmon và hấp thụ của hệ khí điện tử hai chiều – graphene ở nhiệt độ không tuyệt đối với hằng số điện môi nền đồng nhất.

2018

Cấp Trường

14

Lê Ngọc Quỳnh

(Chủ nhiệm)

Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động

2018

Cấp Trường

15

Võ Thành Tài

Điều kiện đủ cho tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu

2018

Cấp Trường

16

Trần Thế Định

Xây dựng một số bản đồ địa lý tỉnh An Giang phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu địa lý địa phương

2019

Cấp Trường

17

Nguyễn Văn Mện và Đổng Thị Kim Phượng

Phổ plasmon trong lớp đôi BLG-Q2DEG ở nhiệt độ không tuyệt đối

2019

Cấp Trường

18

Nguyễn Hồng Hải

Hồ Xuân Huy

Tái tạo và thiết kế quy trình thực hiện một số bài thí nghiệm cơ học

2019

Cấp Trường

19

Nguyễn Thanh Phong

Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ

2019

Cấp Trường

20

Trần Thị Huyền

Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

2019

Cấp Trường

21

Nguyễn Văn Mện 

Đổng Thị Kim Phượng

Phổ plasmon trong lớp đôi MLG-Q2DEG ở nhiệt độ hữu hạn

2020

Cấp Trường

22

Võ Thành Tài

(Chủ nhiệm)

Điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ và tính đặt chỉnh Hölder của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số

2020

Cấp Trường

23

Lê Kiên Thành

(Chủ nhiệm)

Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán cân bằng vector

2020

Cấp Trường

24

Nguyễn Phương Thảo (Chủ nhiệm) – Vương Vĩnh Phát – Phạm Mỹ Hạnh (Thành viên)

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh phổ thông: Tiếp cận từ các trở ngại trong giao tiếp

2021

Cấp Trường