Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • tchung
  • 04/10/2021 15:56

1. Tiêu đề: Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp.

2. Tóm tắt nội dung (mục tiêu của các hoạt động)

Khoá luận tốt nghiệp được tổ chức hằng năm nhằm giúp cho sinh viên năm cuối được chọn để làm khoá luận tốt nghiệp, báo cáo và thảo luận kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng bộ môn. Kết quả đánh giá của hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp là điều kiện để xét tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

 

1. Tiêu đề: Đón tân sinh viên và ca múa nhạc Khoa Sư phạm.

2. Tóm tắt nội dung (mục tiêu của các hoạt động)

Giúp cho sinh viên có sân chơi, họp mặt, tạo môi trường sinh hoạt tập thể, hoạt động này nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng giao tiếp, phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi sinh viên, tạo sự gắn kết mỗi cá nhân thành một tập thể vững mạnh.

3. Ảnh minh họa

h51h52