Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • tchung
  • 03/10/2021 15:44

Tọa đàm văn học

- Mục tiêu: Tạo diễn đàn để giao lưu học hỏi, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong tập thể GV Bộ môn Ngữ văn và SV do Bộ môn quản lý. Qua “Tọa đàm Văn học”, xây dựng bầu không khí học tập, nghiên cứu sôi nổi trong Bộ môn, hun đúc tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, hình thành khả năng tự học suốt đời cho SV. Mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật giữa GV và SV Bộ môn Ngữ văn với các nhà khoa học, các nhà giáo dục trong và ngoài Trường, bao gồm cả cựu GV Bộ môn Ngữ văn, các chuyên gia trong nước lẫn nước ngoài. Tạo sân chơi chuyên môn để rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, bản lĩnh nghề nghiệp... cho SV của Bộ môn. Giới thiệu thành quả nghiên cứu của GV trong Bộ môn, các công trình khoa học của GV trong và ngoài Trường, các tác phẩm văn học giá trị của những tác giả có sức ảnh hưởng, chia sẻ ý tưởng và những vấn đề tâm đắc của SV.

- Cách thức tổ chức: Mỗi lần sẽ mời 1- 4 diễn giả (gồm GV Bộ môn, chuyên gia trong và ngoài Trường, SV ưu tú) trình bày bài báo cáo chủ đề của mình (theo hình thức phỏng vấn, hội nghị bàn tròn hay diễn thuyết). Nội dung bài báo cáo xoay quanh các lĩnh vực: Văn học, Ngôn ngữ, Hán Nôm, Giáo dục học, Văn hóa học, Lịch sử, Triết học..., tức những nội dung có mối quan hệ khăng khít với chương trình đào tạo Sư phạm Ngữ văn và Cử nhân văn học.

- Ảnh minh họa Tọa đàm Văn học lần 1: Thơ Haiku Nhật Bản trong văn học và đời sống

v31v32v33

- Ảnh minh họa Tọa đàm Văn học lần 2: Phong cách nghệ thuật trong nghiên cứu và giảng dạy văn học

v34v35v36