Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 09:07

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP THỰC TẾ

1. Nội dung hoạt động:

Tùy theo tình hình thực tế hằng năm, sinh viên được tham gia hoạt động Thực tập thực tế theo một trong hai hình thức sau:

a. Tham quan thực tế tại Phan Thiết, Lâm Đồng nhằm giúp sinh viên có những hiểu biết thực tế về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật), phong tục, lễ hội, các di tích lịch sử và đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên Lâm Viên (TP. Đà Lạt); Đồng thời, mở rộng thêm những kiến thức về lịch sử, địa lí, văn hóa Việt Nam cho sinh viên thuộc ngành Giáo dục mầm non để phục vụ cho công tác giảng dạy sau này.

b. Tham quan thực tế tại trường mầm non ngay từ năm đầu tiên nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường giáo dục mầm non và bước đầu tìm hiểu và nắm bắt được các hoạt động chăm sóc, giáo dục ở trường mầm non.

2. Hình ảnh hoạt động:

mn14

Hình 1. Đoàn sinh viên tham quan thực tế tại Phan Thiết (năm học 2016 – 2017)

mn15

Hình 2. Đoàn sinh viên tham quan thực tế tại Đà Lạt (năm học 2016 – 2017)

mn16

Hình 3. Đoàn sinh viên tham quan thực tế tại Đà Lạt (năm học 2017 – 2018)

mn15

Hình 4. Sinh viên năm I tham quan thực tế ở trường mầm non