Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 08:29

HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP, THỰC TẬP

1. Nội dung hoạt động:

Hoạt động kiến tập tại các cơ sở giáo dục mầm non (trường nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non) nhằm giúp sinh viên xác định rõ động cơ, thái độ học tập phù hợp đối với ngành nghề đã chọn, bồi dưỡng lòng yêu nghề mến trẻ qua những hoạt động trải nghiệm. Hoạt động này được tổ chức cho sinh viên năm 3, 4 (hệ Đại học) và năm 2, 3 (hệ Cao đẳng) nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tập vận dụng lý luận vào thực tế giáo dục, rèn luyện những thao tác, kỹ năng sư phạm; Đồng thời, trang bị cho sinh viên những điều kiện cần thiết về tâm lí, kĩ năng để trở thành người giáo viên mầm non hoạt động có hiệu quả sau này.

Hoạt động thực tập dành cho sinh viên năm 4 (hệ Đại học) và năm 3 (hệ Cao đẳng) tại các cơ sở giáo dục mầm non (trường mẫu giáo, trường mầm non) nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục mầm non, trên cơ sở đó giúp sinh viên phấn đấu để nhanh chóng thích ứng với nghề nghiệp và trở thành giáo viên giỏi sau này. Đồng thời, hoạt động này tạo điều kiện để sinh viên chủ động và sáng tạo trong việc vận dụng các kĩ năng, kiến thức đã học vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong thực tế.

2. Hình ảnh hoạt động:

mn4

Hình 1. Đoàn sinh viên tham gia hoạt động Kiến tập sư phạm

mn6

Hình 2. Sinh viên năm IV thực tập giảng dạy tại trường mầm non

mn7

Hình 3. Sinh viên năm IV thực hành tổ chức hoạt động ngoài trời tại trường mầm non

mn8

Hình 4. Giáo viên hướng dẫn và sinh viên năm IV chụp hình lưu niệm khi thực tập tại trường