Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 03/10/2021 08:19

HỘI NGHỊ HỌC TỐT

1. Nội dung hoạt động:

Hoạt động được tổ chức vào đầu năm học nhằm giúp sinh viên năm nhất và những sinh viên có kết quả học tập yếu, kém của các năm học trước nắm được phương pháp học tập tốt ở bậc Đại học, từ đó sinh viên vận dụng vào quá trình học của bản thân, tự cải tiến phương pháp học và nâng cao kết quả học tập. Hoạt động này cũng nhằm đẩy mạnh phong trào tự học, tự nghiên cứu, khơi gợi hứng thú học tập của sinh viên, từng bước nâng cao lòng yêu ngành – yêu nghề cho sinh viên. Thông qua hội nghị, sinh viên năm nhất cũng được nghe chia sẻ của giảng viên và các anh, chị sinh viên giỏi và cùng trao đổi, đặt câu hỏi để tìm hiểu, làm quen với phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ và phương pháp học ở bậc đại học.

2. Hình ảnh hoạt động:

mn1

Hình 1. Sinh viên năm III báo cáo phương pháp học tập trong Hội nghị học tốt năm học 2017 - 2018

t1

Hình 2. Tập thể Giáo viên và Sinh viên chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị học tốt năm học 2017 - 2018

 

mn3

Hình 3. Hình ảnh trong Hội nghị học tốt năm học 2018 - 2019