Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 02/10/2021 19:10

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Dương Thế Hiền

Chúa Nguyễn với công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ Việt Nam từ nửa đầu thế kỉ XVII đến nửa cuối thế kỉ XVIII

2018

Khoa Sư phạm

2

Dương Thế Hiền

Chúa Nguyễn và Mạc phủ Tokugawa với hoạt động ngoại thương giữa Đàng Trong và Nhật Bản giai đoạn 1601-1635

2019

Khoa Sư phạm

3

Dương Thế Hiền

Chính sách bảo hộ của nhà Nguyễn đối với Chân Lạp từ năm 1813 đến năm 1841

2020

Khoa Sư phạm

4

Lê Trương Ánh Ngọc

Lịch sử Phật giáo Myanmar từ buổi đầu du nhập cho đến 1948

2018

Khoa Sư phạm

5

Lê Trương Ánh Ngọc

Lịch sử nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Ấn Độ thời cổ trung đại (từ 322 TCN đến 657 SCN)

2019

Khoa Sư phạm

6

Lê Trương Ánh Ngọc

Sự ảnh hưởng của thần thoại trong nền văn minh Hy Lạp cổ đại (khoảng thiên niên kỷ III đến năm 30 TCN)

2020

Khoa Sư phạm

7

Nguyễn Bảo Kim

Một số cuộc cải cách tư sản ở châu Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”.

 

2009

Cấp Trường

8

Nguyễn Bảo Kim

Tìm hiểu một số mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1917 đến nay.

 

2010

Cấp Trường

9

Nguyễn Bảo Kim

Những khuynh hướng chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ năm 1945 đến năm 2010.

2012

Cấp Trường

10

Nguyễn Bảo Kim

Tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa – Thực trạng và giải pháp.

2018

Cấp Khoa

11

Nguyễn Bảo Kim

Bộ máy chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam (1862 – 1945).

2020

Cấp Khoa

12

Nguyễn Bảo Kim

Nhân dân Nam Kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1859 – 1954).

2021

Cấp Khoa