Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 02/10/2021 19:02

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXII

Thời gian: tháng 4/2019

Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội)

Đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên của Trường Đại học An Giang tham gia gồm: TS. Nguyễn Văn Mện (Trưởng đoàn), ThS. Đổng Thị Kim Phượng (Phó Trưởng đoàn), ThS. Trần Công Kha (Phó Trưởng đoàn); các sinh viên tham gia: Nguyễn Phước Tỷ Lộc (DH16LY), Trương Thị Thúy Diệu (DH16LY), Hồ Anh Thư (DH16LY), Trần Thị Mỹ Duyên (DH17LY), Lê Như Huỳnh (DH17LY), Vũ Đông Dương (DH18LY).

Kết quả: Đạt Giải Ba toàn đoàn; 2 Giải Nhì Thí nghiệm; 3 Giải Nhì Trắc nghiệm; 1 Giải Khuyến khích Giải bải tập. TS. Nguyễn Văn Mện và ThS. Đổng Thị Kim Phượng được Hội Vật lý Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho phong trào Olympic sinh viên.

 

OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIII

Thời gian: tháng 4/2021

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên của Trường Đại học An Giang tham gia gồm: TS. Nguyễn Văn Mện (Trưởng đoàn), ThS. Huỳnh Tất Thành (Phó Trưởng đoàn), ThS. Huỳnh Công Luận (Phó Trưởng đoàn); các sinh viên tham gia: Vũ Đông Dương (DH18LY), Ngô Văn Phong (DH18LY), Nguyên Thành An (DH18LY), Trương Minh Rạng (DH18LY).

Kết quả: Đạt Giải Ba toàn đoàn; 2 Giải Nhì Thí nghiệm; 3 Giải Nhì Trắc nghiệm; 2 Giải Khuyến khích Giải bải tập. ThS. Huỳnh Tất Thành được nhận Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam vì có nhiều đóng góp cho phong trào Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc.