Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • tchung
  • 02/10/2021 12:35

1. HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP

2. TÓM TẮT NỘI DUNG

Hội thi Viết chữ đẹp là một hoạt động thường niên của Bộ môn Giáo dục Tiểu học. Hội thi nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh dành cho SV ngành Giáo dục Tiểu học cũng như những SV yêu thích viết chữ đẹp; giúp các em thói quen tự trau dồi chữ viết, cách trình bày văn bản; phát huy vai trò trách nhiệm của một giáo viên tương lai trong gìn giữ giá trị văn hóa của chữ Việt và chăm lo luyện chữ viết cho học sinh.

Hội thi được tổ chức 2 vòng. Ở Vòng 1, SV sẽ viết một số chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa và một đoạn văn (khoảng 10-12 câu) theo chủ đề BTC quy định trên giấy 4 ô li. Sang vòng 2, sinh viên sẽ viết và trình bày bảng.

3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP 2020 - 2021

th61th62th63v2v5