Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • tchung
  • 02/10/2021 12:28

1. HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM: THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ TRÒ CHƠI HỌC TẬP

2. TÓM TẮT NỘI DUNG

Đồ dùng dạy học (ĐDDH) của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp đôi lúc chưa đáp ứng đủ và chưa thật phù hợp với điều kiện dạy học ở địa phương, do vậy bộ ĐDDH này thường chỉ có để sử dụng ở điểm trường chính. ĐDDH tự làm góp phần làm cho ĐDDH của GV thêm đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của địa phương, phục vụ kịp thời những yêu cầu dạy học. Trong những năm qua, việc tự làm ĐDDH của giáo viên và học sinh ở các trường tiểu học đã trở thành phong trào của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước. Hội thi được tổ chức nhằm giúp sinh viên làm quen với việc tự làm ĐDDH, đáp ứng được một số yêu cầu của người giáo viên tiểu học.

Trò chơi học tập được sử dụng cho Hội thi Nghiệp vụ sư phạm không phải là một trò chơi vui, giải trí thông thường, nó là trò chơi mang tính chất học tập. Trò chơi học tập giúp học sinh vừa chơi vừa học, giải tỏa căng thẳng mà vẫn giúp các em đạt được kiến thức một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn.

 3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

th41th42th43th44th45