Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 02/10/2021 12:22

1. HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM : THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

2. TÓM TẮT NỘI DUNG

Thi thiết kế bài giảng điện tử giúp cho sinh viên có thói quen nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, vận dụng, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học tập và giảng dạy; nâng cao năng lực, khả năng thuyết trình, trình bày vấn đề…

Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm của sinh viên các khóa từ năm I đến năm IV đăng ký dự thi và cổ vũ hội thi. Phần thi thiết kế bài giảng điện tử hàng năm luôn thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, số lượng ngày càng tăng (9 thí sinh năm 2014-2015; 10 thí sinh năm 2015-2016; 14 thí sinh năm 2016-2017; 22 thí sinh năm 2017-2018; 18 thí sinh năm 2018-2019; 21 thí sinh năm 2019-2020), chất lượng bài dự thi ngày càng được cải thiện.

3. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

th31th32th33