Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 01/10/2021 21:37

THỰC TẾ NGOÀI TRƯỜNG NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ

    Thực tế ngoài trường là môn học đặc biệt giúp sinh viên được đi học tập thực tế ở một số địa điểm ngoài trường và tham quan. Sinh viên hiểu biết thực tế về ứng dụng những kiến thức chuyên ngành được học trong nhà trường. Sinh viên được học tập tại các cơ quan, xưởng công nghiệp, công trình có liên quan với chuyên ngành như: xưởng cơ khí, nhà máy thủy điện, nhiệt điện, viện vật lý kỹ thuật, viện hạt nhân, Trung tâm vũ trụ, Đài quan sát Thiên văn. Thông qua môn học này sinh viên sẽ được học hỏi thêm về văn hoá, lối sống, lịch sử. Sinh viên cũng có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế đối với một số công việc mà sinh viên có khả năng sẽ thực hiện trong tương lai.

TT1

Học tập và tham quan tại nhà máy thủy điện Yaly

tt2

Công trình thủy điện Yaly