Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 30/09/2021 21:04

HỘI NGHỊ “CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN”

     1. Mục đích:

    -  Giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề khởi nghiệp;

    - Tạo cơ hội cho sinh viên được trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

    2. Nội dung:

     - Vấn đề việc làm sau khi ra trường là vấn đề mà mọi người đề quan tâm, do đó các khách mời sẽ trao đổi với sinh viên về cơ hội việc làm sau khi ra trường ngoài việc tham gia giảng dạy; sinh viên sẽ được gợi ý về những việc có thể làm để tiếp tục phát triển.

     - Bên cạnh đó, các khách mời sẽ truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ có những ý tưởng hay và độc đáo; khách mời sẽ tư vấn và góp ý để phát triển các ý tưởng để sinh viên có thể thực hiện hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình.

 

dn

Lãnh đạo Trường, Khoa, các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn và sinh viên tham dự