Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 30/09/2021 19:45

Hội thi viết chữ đẹp năm học 2019-2020

  • Mục tiêu

     - Nhằm khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên thường xuyên luyện tập, nâng cao chất lượng chữ viết của bản thân. Giúp cho học sinh, sinh viên sẽ là giáo viên đặc biệt là giáo viên Tiểu học thói quen tự trau dồi chữ viết, cách trình bày văn bản; phát huy vai trò trách nhiệm của một giáo viên tương lai trong gìn giữ giá trị văn hóa của chữ Việt và chăm lo luyện chữ viết cho học sinh.

   - Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học An Giang và tôn vinh vẻ đẹp của chữ Việt và thể hiện sự gìn giữ giá trị Văn hóa Việt.

    - Đề cao việc giáo dục tính kiên trì cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên (đặc biệt là sinh viên sư phạm); phát huy vai trò của người giáo viên tương lai, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến giáo dục toàn diện. Khoa Sư phạm Tổ chức Thi viết chữ đẹp năm học 2019-2020

  • Đối tượng dự thi:

      - Khối thi dành cho sinh viên chuyên: Sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục tiểu học (400 sinh viên)

      - Khối không chuyên: Sinh viên các ngành khác trong toàn trường có đam mê rèn chữ viết (200 sinh viên)

  • Hội thi gồm có 2 vòng thi:

1. Vòng 1:

  •  Thí sinh dự thi viết trên giấy 4 ô li (giấy dày trắng, bóng, hàng kẻ rõ do Ban tổ chức phát).
  • Nội dung thi: Gồm ba phần

         + Viết lại bảng chữ cái viết thường

         + Viết lại bảng chữ cái viết hoa

         + Viết lại nội dung một bài thơ do BTC quy định.

2. Vòng 2:

       -  20 thí sinh đạt điểm cao ở mỗi khối chuyên và 10 thí sinh đạt điểm cao ở khối không chuyên sẽ tiếp tục thi vòng 2.

        -  Thí sinh dự thi viết trên bảng lớp bằng phấn.

        -  Nội dung: trình bày Bảng theo đề do Ban tổ chức phát.

 

htv1

 

v4v5v6