Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • tchung
  • 30/09/2021 16:17

Để chuẩn bị thật tốt cho Sinh viên trước khi xuống Trường KTSP; Ngày 15,16/10/2018 Khoa sư phạm đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác KTSP cho Sinh viên

Tại buổi hội nghị các sinh viên được lắng nghe chia sẻ của các thầy/cô giáo viên nhiều kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm tại trường phổ thông và các chuẩn bị của 1 giáo sinh khi về Trường KTSP. Hội nghị đã thành công tốt đẹp

ktsp

 

ktsp