Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 21/06/2021 09:46

Mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem môn thi, phòng thi, danh sách phòng thi cụ thể từng buổi Tuần 42 trong file đính kèm bên dưới.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 lich thi tu_n 42.pdf 857.736
1 DS PHÒNG THI TUẦN 42.pdf 854.509