Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 17/03/2021 10:31

Phòng khảo thí vừa chuyển Kết quả xét TN (cập nhật đến hết ngày 16/03/2021). Thông tin cụ thể mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem trong file đính kèm bên dưới.

Theo thông tin của PKT, Mọi vấn đề liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp: Sinh viên liên hệ trực tiếp cho thầy Nguyễn Phú Thạnh (Phòng Khảo thí&ĐBCL - Phòng.04).

Thầy Thạnh nhận kết quả phản hồi đến hết ngày 24/03/2021. 

Trân trọng!

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TN_D1_T3-21.pdf 162.524
1 KTN_D1_T3-21.pdf 157.558