Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 17/02/2021 16:41

Trường đã phát hành thông báo về thời hạn đi học lại của Học sinh, Sinh viên.

Cụ thể: thời gian nhập học bắt đầu từ ngày 22/02/2021.

Chi tiết thông báo mời thầy cô và các bạn sinh viên xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 132-TB-DHAG Thông bao di hoc lai.pdf 951.125