Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 03/02/2021 19:09

Ngày 03/02/2021 Phòng Công tác sinh viên phát hành thông báo về việc Trường tạm ngừng tất cả các hoạt động giảng dạy, hoạt động không cần thiết tập trung đông người từ ngày 04/02/2021 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, nhà Trường cũng yêu cầu giảng viên và sinh viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan.

Chi tiết thông báo mời thầy/cô và các bạn sinh viên xem trong file đính kèm tại đây.