Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 15/10/2020 13:20

P.CTSV đã phát hành Lịch học Tuần SHCD cho các khóa. Các bạn sinh viên xem lịch học của mình trong file đính kèm bên dưới nhé.

* Các bạn sinh viên khóa DH21 và CD45 có lịch học từ ngày 19/10/2020 - 24/10/2020.

* Các bạn sinh viên khóa DH19, DH20, CD44 có lịch học từ 26/10/2020 - 1/11/2020.

* Các bạn sinh viên khóa DH18 và CD43 có lịch học từ ngày 25/11/2020 - 26/11/2020.

Việc tham dự khóa học Tuần SHCD là hoạt động thường xuyên ở đầu mỗi năm học và được dùng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Đề nghị các bạn sinh viên tham gia nghiêm túc và đầy đủ các buổi học, các trường hợp đặc biệt không tham dự được phải làm đơn xin phép gửi phòng CTSV trước đó.

Thân!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Lịch học tập Tuần SHCDSV khóa mới năm học 2020 - 2021.pdf 1.589.188
1 Lịch học tập Tuần SHCD SV khóa DH19 DH20 CD44 năm học 2020 - 2021 (1).pdf 2.905.259
1 Lịch học tập Tuần Sinh hoạt công dân khóa cuối năm học 2020 - 2021 (1).pdf 2.587.955