Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 29/09/2020 13:15

Ngày 1/10/2020 sẽ tổ chức thi GDQP khóa DH19 ngoài sư phạm. Phòng thi các bạn xem trong lịch thi bên dưới nhé.

lich thi

Các bạn thí sinh còn nợ Học phí môn học này nhanh chóng bổ sung (đóng trục tiếp tại Lầu 2 quầy 17 trụ sở NH Vietcombank). Khi đóng tiền các bạn sinh viên nhớ ghi tên và MSSV đầy đủ, giữ lại biên lai nhé.

Chúc các bạn thi tốt.