Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 10/09/2020 17:19

Nhiệt liệt chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc An - SV lớp DH17GT1 đã xuất xắc đạt danh hiệu Thủ khoa toàn Trường Tốt nghiệp năm học 2020.

Chúc mừng các bạn có tên sau dạt danh hiệu Thủ khoa Ngành Tốt nghiệp năm 2020:

     1. Trần Thị Ngọc Trân                 CD42GT                  Thủ khoa ngành Giáo dục Tiểu học

     2. Nguyễn Thị Diệu Hiền            CD42MN                  Thủ khoa ngành Giáo dục Mầm non

    3. Nguyễn Thị Bảo Trâm             DH17DL                   Thủ khoa ngành Sư phạm Địa lí

    4. Nguyễn Thị Ngọc An               DH17GT1                Thủ khoa ngành Đại học Giáo dục Tiểu học

    5. Nguyễn Thị Hữu Nghi             DH17HH                  Thủ khoa ngành Sư phạm Hóa 

    6. Lê Như Huỳnh                        DH17LY                    Thủ khoa ngành Sư phạm Vật lý

    7. Nguyễn Văn Chiêu                 DH17NV                   Thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn

    8. Trần Thị Hồng Thắm              DH17SU                   Thủ khoa ngành Sư phạm Lịch sử

    9. Lê Thị Lam Linh                     DH17TO                   Thủ khoa ngành Sư phạm Toán

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1438-QD-DHAG Cong nhan SV dat danh hieu thu khoa toan truong.pdf 798.801
1 1437-.pdf 3.185.695