Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 03/07/2020 07:24

Trường Đại học An Giang ra thông báo tuyển sinh các ngành liên thông hệ vừa học vừa làm.

* Các ngành xét tuyển: Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Công nghệ thông tin,

                                     Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạmTiếng Anh.

* Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/9/2020

* Lệ phí xét tuyền: 30.000đ/ hồ sơ

* Thời gian tuyển sinh trong tháng 10.

Chi tiết thông báo mời xem tại đây