Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 24/06/2020 13:37

Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo & PTKNSP phát hành thông báo 602/TB-DHAG về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên cho sinh viên Trường Đại học An Giang.

Chi tiết thông báo mời xem tại đây