Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 22/06/2020 09:19

Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm đã tổng hợp điểm thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 (khối Tiểu học), Các bạn sinh viên lớp DH17GT và CD42 GT xem điểm ở file đính kèm bên dưới.

Mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ với trung tâm để được quyết. Thời gian, từ hôm nay, đến hết thứ Tư, ngày 24/06/2020. 

Thân!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 _42gt_edu919_01.xls 56.832
1 _17gt1_edu917_01_dh.xls 596.480
1 _17gt2_edu917_02_dh.xls 50.688