Nhảy đến nội dung Top
anh
a
a
a
anh
anh
a
  • nthyen
  • 16/06/2020 15:36

Gửi các bạn sinh viên lớp DH17TO, DH17LY, DH17SU, DH17HH, DH17DL, DH17NV.

Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm đã tổng hợp điểm thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020 (file đính kèm bên dưới).

Các bạn sinh viên xem điểm của mình trong file và mọi thắc mắc (nếu có) vui lòng liên hệ trung tâm để được quyết. Thời gian, từ hôm nay, đến hết thứ Năm, ngày 18/06/2020.

Thân!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 _17to_edu907_01.xls 46.592
1 _17vl_edu908_01.xls 41.984
1 _17hh_edu910_01.xls 43.520
1 _17nv_edu912_01 (1).xls 46.592
1 _17su_edu913_01.xls 42.496
1 _17dl_edu914_01.xls 45.568