Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 23/04/2020 11:00
Các bạn sinh viên khóa DH17 và các khóa từ DH13 đến DH16 có sinh viên chưa tốt nghiệp
 
 
Hạn chót để sinh viên hoàn thành khảo sát này là 16g00, ngày 23/04/2020. Nhờ các bạn tranh thủ thực hiện giúp!
Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 QD170 Vv Ban hanh Quy che Chuan trinh do Ngoai ngu tai DHQG-HCM.pdf 2.952.238
1 CV671_Chuan dau ra tieng Anh voi SV tot nghiep tu thang 4 - 6.2020.pdf 1.198.253