Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 05/04/2020 10:31

Căn cứ theo Thông báo 360/TB-ĐHAG, được sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm khoa, Khoa đã tạo ra các biểu mẫu cho sinh viên năm cuối (và các khóa cũ) đăng ký học trực tuyến các học phần ở học kỳ cuối. Các học phần này được lấy trên trang Regis của trường.

Các bạn sinh viên năm cuối đăng ký theo đường link bên dưới.

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Toán: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUH1t7aFeR7ouELvgYAyrJ0B07AfAaWNLox8EdyRReL-5cCQ/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Vật lý: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCXD3_3UEW1vit_3wb9buZ2A7IyDUMce7fVuXvEPEMJ0SmTg/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Hóa học: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJmAyQPqdhdsFoq49rgDwR_BkBZcSsLauFLG8IWFdVdchAg/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Ngữ văn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Mf0JvzOFRPdxsMzHtX-5PT2F7zog-K5Qe0H1-Bh1PrZReQ/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Lịch sử: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCQVuKWkBxZCZAS381pLMrEpD3OQIudVcylHOCQzc4PqJzdg/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành SP Địa lý: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF8LRCPnzrHUsSnTDAu_94l0yZJfcfJ4P92tiWt82k1SYozg/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành ĐH GDTH: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdja5phBmovgQ5y-O5-g9IPlmYXtzWca0213wfyy3CXa7stTA/viewform

 

Biểu mẫu dành cho ngành CĐ GDMN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSechT1zKolC8AyZ-0FpKik7s2mRJzfG_ivOL3gc_hceYYyrKw/viewform