Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 31/03/2020 07:36

Phòng đào tạo chuyển tiếp kết quả xét tốt nghiệp dự kiến của đợt 1/2020 hình thức giáo dục chính quy.

1. Các lớp CD42 cao đẳng nghề

2. Các SV khóa cũ đã nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp.

Riêng lớp Văn bằng 2 ngành Phát triển nông thôn, phòng đang rà soát, sẽ gửi kết quả sau.

Các bạn sinh viên xem kỹ thông tin. Nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi qua email mnlinh@agu.edu.vn. Hạn chót: 03/4/2020.

Thân!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 D1_KTN_DON.pdf 130.117
1 D1_KTN_CDN.pdf 182.959
1 D1_TN_CDN.pdf 66.262
1 D1_TN_DON (1).pdf 149.504