Nhảy đến nội dung Top
  • tchung
  • 29/02/2020 14:59
geg

Khoa Sư phạm thông báo:
Tất cả các sinh viên Khoa Sư phạm tuần sau được nghỉ thực tập, kể cả những sinh viên đi thực tập ở các trường THPT cũng nghỉ.
Sau ngày 8 tháng 3 năm 2020 sẽ có thông báo mới.
Nhờ các trưởng đoàn thực tập chuyển tải thông tin này đến sinh viên đoàn mình phụ trách.
Chân thành cảm ơn!

TTKSP.