Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 17/02/2020 10:31

Kính gửi các thày/cô và các bạn sinh viên thông báo của Sở Khoa học và công nghệ Tỉnh.

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 114_TB_SKHCN (1).pdf 2.198.326
1 1126_TB_SKHCN.pdf 1.971.893